หน้าหลัก
เตียงไฟฟ้า
ติดต่อ ส่งข้อมูลถึงเราActivity1Activity2

เตียงผู้ป่วย (Hospital Bed) โทร. 02-5813706


เตียงผู่ป่วย / เตียงคนไข้ / เตียงผู้ป่วยปรับมือ / เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

 
รุ่น MDK-T2611L

Double-crank bed


เตียงปรับมือ 2 ไก

  - การทำงาน

ยกหลัง 0-75 องศา (± 2%)

ยกขา 0-45 องศา (± 2%)

  - พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น

  - มีรูระบายอากาศ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

  - หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกขึ้นรูป ABS


BDH05

รุ่น MDK-T3611L

Manual Hospital bed

 

เตียงปรับมือ 3 ไก

  - การทำงาน

ยกหลัง 0-75 องศา (± 2%)

ยกขา 0-45 องศา (± 2%)

  - ปรับต่ำ/สูง 350-690 มม.(± 2%)

  - พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น

  - มีรูระบายอากาศ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

  - หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABSBDH05

รุ่น MDK-T3611K

Manual Hospital bed

 

เตียงปรับมือ 3 ไก (ราวกั้น ABS)

  - การทำงาน

ยกหลัง 0-75 องศา (± 2%)

ยกขา 0-45 องศา (± 2%)

  - ปรับต่ำ/สูง 350-690 มม.(± 2%)

  - พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น

  - มีรูระบายอากาศ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

  - หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABSเตียงไฟฟ้า 3 ไก ราวกั้นไม้

รุ่น MDK-T

Ordinary Electric Bed with three function

 

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก (ราวกั้นไม้ MDF)

  - การทำงาน

ยกหลัง 0-75° (± 2%)

ยกขา 0-45° (± 2%)

  - ปรับต่ำ/สูง 400-720 มม.(± 2%)

  - รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

  - พื้นเตียงไม้ MDF มีช่องระบายอากาศ

  - หัว/ท้ายเตียง ทำจากไม้ MDF

  - ราวกั้น ทำจากไม้ MDFBDH05A

รุ่น MDK-T

Ordinary electric with three functions
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก (ราวอะลูมิเนียม)
 

  - การทำงาน

ยกหลัง 0-75° (± 2%)

ยกขา 0-45° (± 2%)

  - ปรับต่ำ/สูง 350-690 มม. (± 2%)

  - พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น

  - มีรูระบายอากาศ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

  - หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS


2006-10102515523822

รุ่น MDK-T2611K

Electric Hospital beds with three functions

 

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก (ราวอะลูมิเนียม)

  - การทำงาน

ยกหลัง 0-75 องศา (± 2%)

ยกขา 0-45 องศา (± 2%)

  - ปรับต่ำ/สูง 400-720 มม. (± 2%)

  - พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น

  - มีรูระบายอากาศ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

  - หัว/ ท้ายเตียง ทำจาก ABS


BDH05

รุ่น MDK-P

Electric bed with three function

 

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก (ราวกั้น ABS)

  - การทำงาน

ยกหลัง 0-75° (± 2%)

ยกขา 0-45° (± 2%)

  - ปรับต่ำ/สูง 400-720 มม.(± 2%)

  - พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น

  - มีรูระบายอากาศ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

  - หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABSBDH05

รุ่น MDK-5638K

Luxurious Electric bed with three function

 

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก (ราวกั้น ABS)

  - การทำงาน

ยกหลัง 0-75° (± 2%)

ยกขา 0-45° (± 2%)

  - ปรับต่ำ/สูง 400-720 มม.(± 2%)

  - พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น

  - มีรูระบายอากาศ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

  - หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABSBDH05

รุ่น MDK-P

Electric bed with three function

 

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก (ราวกั้น ABS)

  - การทำงาน

ยกหลัง 0-75° (± 2%)

ยกขา 0-45° (± 2%)


  - พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น

  - มีรูระบายอากาศ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

  - หัว/ ท้ายเตียง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS

  - ออฟชั่นเสริม ราวกั้น ABS

  - ปรับต่ำ/สูง 460-750 มม.(± 2%)
รุ่น MDK-P

Luxurious electrie bed with five functions
 

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5 ไก (ราวกั้น ABS)

  - การทำงาน

ยกหลัง 0-75 องศา (± 2%)

ยกขา 0-40 องศา (± 2%)

  - ปรับต่ำ/สูง 460-750 มม. (± 2%)

  - ทำการเอียงในท่า

Head Reverse Trendelenburg 12°

Foot Reverse Trendelenburg 10°

  - พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่น

  - มีรูระบายอากาศ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

  - หัว/ ท้ายเตียง/ ราวกั้นข้าง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช

คำเตือน ก่อนตัดสินใจซื้อ ควรตรวจสอบสถานที่ตั้งผู้ขาย ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

โปรดระวัง เว็บไซต์ที่ไม่ลงที่อยู่ของผู้ขายอาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับสินค้าตามที่ท่านต้องการ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

ฝ่ายขาย สอบถามสินค้าและบริการ (24 ชั่วโมง)

ตัวแทนจำหน่าย โทร.089-1293675

 

วีดิโอการประกอบเตียงปรับมือ 3 ไก MDK-S

 

บรรยากาศภายในโรงงานประกอบเตียงผู้ป่วย

บรรยากาศส่งสินค้า รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Service Mild 24 hour!!!

PRASERT HEALTHCARE PLUS LTD.,PART. © 2008